Funktionelle lidelser

Print kapitel

Bilagsfortegnelse

Bilag

  1. Diagnosekodning i ICPC-2-DK
  2. ICD-10 kriterier for somatoforme tilstande
  3. Vejledning til Common Mental Disorders Questionnaire (CMDQ)
  4. Kognitive skemaer
    • Symptomregistreringsskema
    • Den kognitive grundmodel ved funktionelle lidelser
    • Måltrappe

Laminerede ark

Bilag samt pdf af de laminerede ark findes elektronisk til download fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk

Litteratursøgning og referenceliste findes udelukkende elektronisk til download fra samme hjemmeside.