Akuthåndbogen

  Hjerte-lungerBrystsmerter

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Pludseligt opståede vedvarende brystsmerter
 • Pludseligt opståede brystsmerter med udstråling
 • Atypiske symptomer ved kendt hjertesygdom
 • Kortvarige brystsmerter hos disponerede > 35 år.

112

husk

Dispositioner til AKS: Alder, køn, familiær disposition, dyslipidæmi, hypertension, rygning, overvægt, komorbiditet.

 • Udstråling til hage, hals, arme og evt. øvre abdomen og ryg.
 • Ofte ses atypiske symptomer hos kvinder, diabetikere og ældre med AKS.
 • Aortadissektion.

Lette brystsmerter kan forårsages af myoser, gastrit, stress, facetledssyndrom m.m.

Overvej hjertesygdom ved manglende effekt af behandling af disse tilstande.

 
 • Kortvarige brystsmerter hos ikke-disponerede > 35 år
 • Kortvarige brystsmerter hos disponerede < 35 år.

Konsultation Nu

 • Sandsynligt AKS
 • Arytmi.

112

Overvej yderligere udredning ved negative fund, specielt ved familiær disposition.

husk

Dispositioner til AKS: Se ovenstående.

 • Udstråling til hage, hals, arme og evt. øvre abdomen og ryg.
 • Ofte ses atypiske symptomer hos kvinder, diabetikere og ældre med AKS.

Ekg, BT, puls.

AKS-behandling: Opstart om muligt MONAC.

M − morfin (5-10 mg i.v.)
O − oxygen (10-15 l/min)
N − nitrolingual 0,4 mg
A − ASA 300 mg tygges
C − clopidogrel 600 mg pr. os .

 
 • Kortvarige brystsmerter hos ikke-disponerede < 35 år.

Konsultation 24t

 • Sandsynligt AKS
 • Arytmi.

112

Overvej yderligere udredning ved negative fund, specielt ved familiær disposition.

husk

Statistisk er der ikke mange alvorlige ukendte hjertelidelser i denne alder.

Lette brystsmerter kan forårsages af myoser, gastrit, stress, facetledssyndrom m.m. Overvej hjertesygdom ved manglende effekt af behandling af disse tilstande.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals