Akuthåndbogen

  Hjerte-lungerÅndenød 2 − kronisk hjertesygdom, KOL, astma og hyperventilation

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Kronisk hjertesygdom og svær åndenød
 • Medtaget pt. med svær åndenød
 • Nyopstået åndenød ved let anstrengelse.
 • Kendt astma/KOL og svær åndenød.

AKUT

 • Påvirket AT.

AKUT

 
 • Kendt astma/KOL og tiltagende åndenød.
 • Nyopstået åndenød ved anstrengelse
 • Stridor.

Konsultation Nu

 • Påvirket AT.

AKUT

husk
 • Nogle kroniske KOL-patienter har O2-drevet respiration! Stil efter O2-saturation på 90 % eller derover. 


www.laegehaandbogen.dk → Lunger → Tilstande og sygdomme → Akut astma - ung → Akut astma − Unge og voksne

 • Åndenød: AKS, astma/KOL, lungeemboli, lungeødem, metabolisk acidose, pneumoni, panik, pneumothorax, torakalt facetledssyndrom.

 

 • Stridor: Epiglotit, fremmedlegeme,   hysteri, pseudokroup, klik her
 
 • Angst og hyperventilation
 • Åndenød hos upåvirket pt.

Ses an

husk

At opgradere ved gentagne hændelser.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals