Akuthåndbogen

  HudHerpes, impetigo, erythema migrans og diverse infektioner

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

Petekkier, urticaria, erysipelas, flegmone og DVT, se her
Absces og paronychion, se her
Vaskulitter og eksem, se her

 

 
 • Zoster i ansigt (ophtalmicus, oticus).
 • Zoster hos medtaget eller forpint pt.
 • Zoster hos svækket/ældre pt.
 • Gravide eksponerede for varicella.
 • Gravide med genital herpes.
 • Spædbørn med rødme og skældannelse eller blærer.
 • Impetigo med andre symptomer.
 • Impetigo og problemer med fremmøde i Institution.
 • Andre sandsynlige virale eller bakterielle hudinfektioner hos medtaget pt.

Konsultation Nu 

 • Zoster ophtalmicus.
 • Zoster oticus.
 • Gravid med varicella.
 • Herpes genitalis hos gravid > 34. uge henvises til fødestedet.
 • Staphylococcal scalded skin syndrome.

AKUT

husk
 • Prodromale smerter før synlige hudelementer.

www.laegehaandbogen.dk → Hud → Tilstande og sygdomme → Herpes zoster

 • SST-anbefalinger for svangreomsorg  ved varicella og graviditet.

www.laegehaandbogen.dk → Gynækologi → Tilstande og sygdomme → Herpes genitalis og Pædiatri → Tilstande og sygdomme → Skoldkopper

 • Smitterisiko og fremmøderegler i  institutioner ved impetigo.

www.laegehaandbogen.dk → Hud → Tilstande og sygdomme → Impetigo

Borreliainfektion:

Erythema migrans kan ses dage til uger efter flåtbid. Se desuden flåtbid her

Banale hudinfektioner som ringorm   m.m. udredes ved alm. konsultation.

Hurtig opstart (inden for et par dage fra debut) med systemisk antiviral behandling. 

Smertebehandling, se www.laegehaandbogen.dk → Hud → Tilstande og sygdomme → Herpes zoster

Varicellaeksponerede seronegative gravide skal have VZIG.

Voksne > 20 år med varicella og gravide 

< 34. uge med herpes genitalis behandles systemisk med: Tabl. aciclovir 200 x 6 i 5 dage. 

Lokalbehandling er uden effekt.

Impetigobehandling: 

Små enkeltstående læsioner:

 • Lokal hygiejne 
 • Lokal antibiotika.

Større og spredte læsioner:

 • Systemisk dicloxacillin.

Erythema migrans:

Penicillin V 1,5 MIE x 3 i 10 dage 

 
 • Øvrig sandsynlig zoster.
 • Voksne med sandsynlig varicella.
 • Impetigo uden andre symptomer.
 • Sandsynlig erythema migrans.

Konsultation 24t

 • Sandsynlig hudinfektion uden andre symptomer.

Ses an

 • Zoster ophtalmicus.
 • Zoster oticus.
 • Gravid med varicella.
 • Herpes genitalis hos gravid > 34. uge henvises til fødestedet.
 • Staphylococcal scalded skin syndrome.

AKUT

Se ovenfor.

Se ovenfor.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals