Akuthåndbogen

  BevægeapparatetSymptomer fra nakken (traumatisk og atraumatisk)

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

højenergitraume

 • Svært medtaget pt.

112

 • Upåvirket pt.

AKUT

husk

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

Højenergitraume:
Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition er: Fald > 3 m, trafikuheld med hastighed > 70 km/t og påkørt blød trafikant.

 

lavenergitraume

 • Stærke nakkesmerter
 • Føleforstyrrelse eller kraftnedsættelse i ekstremitet.

112

intet traume

 • Lette nakkesmerter

Konsultation 24t

 

intet traume

 • Nakkesmerter/nakkestivhed og feber hos akut medtaget pt.

112

lavenergitraume

 • Nakkesmerter/nakkestivhed og feber.
 • Stærke nakkesmerter
 • Lette nakkesmerter med svaghed i ekstremitet.

Konsultation Nu

intet traume

 • Lette nakkesmerter med føleforstyrrelser.

Konsultation 24t

intet traume

 • Lette nakkesmerter/ nakkestivhed eller hold i nakken (monosymptomatisk).

Ses an

 • Sandsynligvis meningitis

112

 • Fokal neurologi

112

husk

Håndtering af meningitis, se her

 • Subaraknoidalblødning ved momentant   opstået svære nakkesmerter.

www.laegehaandbogen.dk → Reumatologi → Symptomer og tegn → Nakkesmerter 

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals