OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Akuthåndbogen

  HudSår 1: almindelige traumatiske sår

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 • Komplicerede sår med sandsynlig læsion af underliggende strukturer som sener, nerver, større kar, knogle eller indre organer.

AKUT

Inficerede, kroniske og ætssår, fremmedlegemer i hud, se her

husk

Komplicerede sår ved:

 • Nedsat funktion 
 • Altid ved stik- og skudsår 
 • Sår efter højenergitraume 
 • Sår efter højtryksspuling.
 • Gabende regelmæssige sår > 1-2 cm
 • Uregelmæssige sår
 • Multiple sår
 • Forurenede sår
 • Vedvarende blødning fra sår.

Konsultation Nu

 • Behov for anæstesi
 • Stærkt forurenede sår, der ikke kan renses umiddelbart pga. omfang eller smerter
 • Blødning, der ikke stoppes 
 • Gabende sår, hvor forholdene gør, at de ikke kan sutureres her og nu.

AKUT

 • Behov for anæstesi 
 • Stærkt forurenede sår, der ikke kan renses umiddelbart pga. omfang eller smerter 
 • Blødning, der ikke stoppes 
 • Gabende sår, hvor forholdene gør, at de ikke kan sutureres her og nu.

AKUT

 

 

Sår renses primært med vand og mild sæbe. Et stærkt forurenet sår kan sutureres på 4.-5.-dagen med antibiotikadække.

Alternativt lades såret gro sammen fra bunden. Ved uregelmæssige sår saneres nekrotisk og ikke- vitalt væv, hvorefter suturering overvejes.

Tetanusvaccine ved behov.

 • Små, ikke gabende sår
 • Hudafskrabninger på fx knæ og albue.

Ses an

 • Vask med vand og mild sæbe.
 • Tør forbinding.
 • Informer patienten om tegn på infektion.

Tetanusvaccine ved behov.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation eller besøg i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. bør vurderes af læge inden for 24 timer
Ses an
Tilstanden ses an i hjemmet med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-mandlige genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals