Akuthåndbogen

  HudSår 2 − inficerede, kroniske og ætssår, fremmedlegemer i hud

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Større ætssår (syrer og baser).

AKUT

Almindelig traumatiske sår, se her

husk

Ætssår, især med baser fx lud, kan give alvorlige skader i dybden

 

 

Skylles med vand under transport.

Bredspektret antibiotika, fx dicloxacillin.

Tetanusvaccine ved behov.

 
 • Kroniske sår med tegn på akut  infektion
 • Nye sår/cikatricer med tegn på infektion
 • Sår i antibiotikabehandling > 48 timer uden bedring.
 • Sandsynligvis fremmedlegeme i hud.

Konsultation Nu

 • Påvirket AT
 • Sandsynlig større absces
 • Behov for større revision.

AKUT

Hvis ikke fremmedlegemet umiddelbart kan fjernes, eller der er risiko for læsion af nerver, kar, sener m.m.
AKUT

Altid D+R.
Tetanusvaccine ved behov.

De fleste sårinfektioner kan behandles med god sårhygeine og evt. åbning af såret, hvis der er en puslomme.

Sårinfektioner samtidig med systemisk sygdom, dyb invasion eller cellulit kræver empirisk systemisk sntibiotika-behandling, mens man venter på dyrkningssvaret.

Tetanusvaccine ved behov

 
 • Spontant opståede sår
 • Nye diabetiske fodsår
 • Nye venøse/iskæmiske bensår
 • Nye tryksår

Konsultation 24t

 • Påvirket AT
 • Feber.

AKUT

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals