Akuthåndbogen

  HudStik og bid 1 − bi, hveps, myg, myrer, hugorm, fjæsing, brandmand mv.

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

bi- og hvepsestik

 • Med åndenød
 • I svælg eller trachea
 • Hypotoni.

112

hugorm, fjæsing og branmand

 • Hugormebid < 6 timer
 • Fjæsingstik med vedvarende reaktion eller almene symptomer.

AKUT

 • Hævelse, der kan medføre aflukning af luftveje
 • Stik i selve øjeæblet
 • Påvirket AT
 • Feber og ildebefindende.

AKUT

Ved tvivl altid indlæggelse.

Allergiske reaktioner, se her
Anafylaksi, se her

husk

Meget, meget sjældent ses en direkte forgiftning med symptomer i form af feber og ildebefindende pga. ekstremt stort antal stik.


Meget, meget sjældent ses en forsinket hypersentivitetsreaktion (op til uger efter) med organpåvirkning fra fx CNS.

Systemisk behandling:

 • Tabl. antihistamin
 • Evt. tabl. steroid 50 mg.

Lokalbehandling:

 • Kulde
 • Steroidcreme
 • Lidokaincreme.

Alle:

 • Tetanusvaccine ved behov
 • Informer om infektionsrisiko.
 

bi- og hvepsestik

 • Stik i øje eller mund
 • Symptomer ud over lokal reaktion
 • Flere stik med stor lokal reaktion (> 2 håndflader).

Konsultation Nu

myg, myrer og eksotiske dyr

 • stik og bid fra eksotiske insekter, edderkopper, eksotiske slanger m.m.

Konsultation Nu

Visitation afhænger af AT og lokal reaktion.

Ring evt. til Giftlinjen: 82 12 12 12 . Vigtigt at have den præcise artsbetegnelse.

husk

IgE-medieret allergi over for myg er ekstremt sjældent, hvis det overhovedet findes. Meget, meget sjældent ses en forsinket hyper- sensitivitetsreaktion på myggestik.

Se behandling af bi- og hvepsestik ovenfor.

 

bi- og hvepsestik

 • Ukomplicerede bi- og hvepsestik.

Ses an

myg, myrer og eksotiske dyr

 • Mygge- og myrestik.

Ses an

hugorm, fjæsing og branmand

 • Hugormebid > 6 timer
 • Fjæsingstik og brandmand (egenbehandling: se akut behandling).

Ses an

husk

(hugorm/fjæsing)

 • Pt. skal forholde sig i ro!!!!
 • Alle, der er bidt af en hugorm for mindre end 6 timer siden, indlægges til observation.
 • Pt. med fjæsingstik er særligt udsatte for sekundær infektion

Fjæsingstik:

Ses som regel i foden eller på hånden. Sættes i så varmt vand som muligt (optimalt 40-45 grader) i 1⁄2-1 time. Informer om sekundær infektionsrisiko.

Brandmand:

Fjern gifttråde under vand. Eddikebad eller - omslag i 30 min. Antihistamin lokalt og tetanusvaccine ved behov.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals