Akuthåndbogen

  HudStik og bid 2: skovflåt, lus, lopper m.m., dyre- og menneskebid

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

dyre-og menneskebid

 • Dyre- eller menneskebid, hvor det bløder voldsomt eller ved større skade, som kræver kirurgisk behandling eller suturering.

AKUT

 • Sandsynlig læsion af underliggende struktur eller penetration af ledkapsel
 • Sår i ansigt, der kræver plastikkirurgisk behandling af hensyn til det kosmetiske resultat.

AKUT

husk
 • Bidsår, især fra katte, er ofte punktformede, men kan være dybe.

Aftal kontrol ved opstart af antibiotikabehandling af inficerede sår.

www.laegehaandbogen.dk → Generelt → Tilstande og sygdomme → Dyrebid.

Grundig sårvask med desinficerende sæbe.

 • Evt. profylaktisk antibiotika ved udbredte eller dybe sår
 • Tetanusvaccine ved behov
 • Informer om infektionsrisiko.
 

dyre-og menneskebid

 • Dyre- og menneskebid, hvor huden er gennembrudt, og der er sandsynlig skade på underliggende strukturer så som led, kar, nerver, sener m.m (ekstremiteter) eller i et kosmetisk betydende område (ansigt).
 • Ældre bidsår med tegn på infektion eller generelle symptomer på infektion.

Konsultation Nu

 

skovflåt

 • Mulig erythema migrans eller hævede lymfeknuder dage til uger efter flåtbid.

Konsultation 24t

 • Skovflåt på huden (egenbehandling,
 • se akut behandling).

Ses an

andre danske insekter og
indvoldsorm

 • Bid af lus, lopper, væggelus, fuglemider, fnat, fladlus og lignende.
 • Mistanke om indvoldsorm.

Konsultation 24t

husk

Flåt:

Hvis flåten fjernes inden for 24 timer, er risikoen for smitte med borreliose minimal. 
Vær opmærksom på senere udslæt.

www.laegehaandbogen.dk → Førstehjælp → Råd til sundhedspersonale → Flåt.

Andre danske insekter og indvoldsorm:

Udredes ved almindelig konsultation.

Se gode illustrationer påwww.laegehaandbogen.dk → Hud → Symptomer og tegn → Stik og bid.

Flåt:

Skovflåter fjernes forsigtigt, uden at klemme unødigt på bagkroppen.

 • Informer pt. om tegn på erythema migrans
 • Tetanusvaccine ved behov.

Andre danske insekter og indvoldsorm:

 • Tetanusvaccine ved behov
 • Informer om infektionsrisiko.
112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals