Akuthåndbogen

  BevægeapparatetSymptomer fra ryg og thorax (traumatisk og atraumatisk)

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Svært medtaget pt.

112

 • Upåvirket pt.

AKUT

husk

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

 

Højenergitraume:

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition er: Fald > 3 m, trafikuheld med hastighed > 70 km/t og påkørt blød trafikant.

 
 • Åndenød
 • Stærke smerter
 • Føleforstyrrelse eller svaghed i UE.

Konsultation Nu

 • Lette smerter

Ses an

 • Unormal stetoskopi
 • Ossøs ømhed i columna
 • Fokal neurologi
 • Påvirket AT.

AKUT

husk

Trykkede og evt. brækkede ribben udredes ikke hos den upåvirkede pt. Vær opmærksom på adækvat smertedækning af respirationssynkrone smerter.

www.laegehaandbogen.dk → Akut → Symptomer og tegn → Spinaltraume og →Thoraxtraume

 
 • Rygsmerter med samtidig feber, miktionsbesvær, føleforstyrrelser i underkroppen eller svaghed i UE
 • Uforklarede nye stærke torakale rygsmerter.

Konsultation Nu

 • Nyopståede stærke ryg- eller lændesmerter eller stærke ikke-kardielle smerter i thorax.

Konsultation 24t

 • Lette ryg/lænde/torakale smerter eller forværring af kroniske rygsmerter.

Ses an

 • Exploratio rectalis med reduceret sphinctertonus
 • Føleforstyrrelser i ridebukseområdet
 • Nytilkommen fokal neurologi i UE
 • Påvirket AT.

AKUT

husk
 • Cauda equina
 • Tidligere malignitet − metastaser?
 • Herpes zoster, lungeemboli, spontan pneumothorax
 • AKS/aortadissektion hos pt. disponeret for hjertekarsygdom.

 

Kroniske rygsmerter udredes og behandles ved almindelig konsultation.

Brug aldrig morfika til kroniske smerter i en akut/vagtsituation ved ukendt pt.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals