Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemHovedpine

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • hovedpine og bevidsthedspåvirkning
 • meget stærk hovedpine, begyndt over sekunder til få minutter
 • hovedpine og nyopstået fokal neurologi

112

Dette opslag omhandler akut opstået, atraumatisk hovepine. Traumer mod hovedet, se her

 

 
 • hovedpine og feber uden oplagt benign årsag.

Konsultation Nu

 • fokal neurologi, petekkier, bevidsthedspåvirkning, nakke-ryg-stivhed, påvirket AT.

AKUT

husk
 • < 1% af akutte hovedpineepisoder i almen praksis skyldes alvorlig sygdom.

Akut behandling af meningit klik her

 

 

 
 • kendt hovedpine, hvor vanlig behandling ikke hjælper
 • nyopstået hovedpine, især > 65 år
 • langsomt progredierende hovedpine.

Konsultation 24t

 • ukompliceret hovedpine
 • kronisk hovedpine

Ses an

 • bihulesmerter og feber
 • ukomplicerede bihulesmerter > 7dage

Konsultation 24t

 • ukomplicerede bihulesmerter < 7 dage

Ses an

 • fokal neurologi, petekkier, nakke-ryg-stivhed, påvirket AT.

AKUT

Ukompliceret og kronisk hovedpine udredes ved alm. konsultation hos e.l.

Husk kræftpakkeforløb ved subakut progredierende hovedpine, og hvor anden forklaring ikke kan påvises.

husk

Ved kendt migræne med aura i form af neurologisk udfald er tilsyn ikke påkrævet.

 • Ændringer i hovedpinens karakter hos pt. med kendt hovedpine.
 • Arteritis temporalis (hos ældre).
 • Akut glaukom.

Migræne:
Triptaner og evt. antiemetika.

Pt. med symptomer på ukompliceret sinuit rådgives i telefonen om saltvandsskyl/ detumescerende
næsedråber/ håndkøbsanalgetika

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals