Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemHovedtraume

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

højenergitraume

 • bevistløshed > 5 minutter

112

 • Højenergitraume
 • Lavenergitraume med sikker bevidstløshed
 • Konfusion
 • Nyt lokalt neurologisk udfald
 • Stærk hovedpine
 • Alkohol-, medicin- eller narkotikapåvirket pt.
 • Amnesi
 • Vedvarende opkastninger
 • AK-behandling (Warfaring)

AKUT

Akut opstået, atraumatisk hovedpine, 
se her

husk

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

Højenergitraume:
Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition er: Fald > 3 m, trafikuheld med hastighed > 70 km/t og påkørt blød trafikant.

 

lavenergitraume

 • Lavenergitraume uden sikker bevidstløshed.

Konsultation Nu

 • Lavenergitraume hos upåvirket patient (se instruks for observation).

Ses an

 • Glasgow Coma Scale < 15

AKUT

Glasgow Coma Scale (GCS) 15 kan hjemsendes med instruks i observation. GCS, klik her 

husk

Instruks i observation:

Pt. vækkes hver halve time de første 4 timer, herefter hver time de efterfølgende 4 timer.

Efterfølgende vækkes pt. hver anden time indtil et døgn efter traumet. Hvis pt. ikke kan vækkes eller ikke kan svare relevant på spørgsmål, kontaktes læge.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals