Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemKramper

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Krampeanfald > 5 minutter.

112

 • Førstegangs uforklaret krampeanfald
 • Alle feberkramper hos børn < 12 mdr.
 • 2 anfald < 24 timer
 • Abstinenskramper
 • Kramper hos voksne med feber
 • Kramper og ny fokal neurologi
 • Kramper og hovedtraume < 4 uger

siden.
AKUT

husk

Forsøg at forhindre, at pt. pga. konvulsive bevægelser kommer til skade.

www.laegehaandbogen.dk → Neurologi → Tilstande og sygdomme → Status epilepticus
Voksne med uforklaret førstegangs epileptisk krampeanfald kan henvises i henhold til aftale om kræftpakkeforløb.

 

 

Ved krampeanfald kan gives diazepam rektalt i refrakte doser: 
< 10 kg gives 5 mg
> 10 kg gives 10 mg. 

Meningitbehandling, klik her

 
 • Førstegangs feberkramper hos børn > 12 mdr.
 • Konfusion > 10 min. postiktalt
 • Krampeanfald hos diabetikere.

Konsultation Nu

 • Nakke-rygstiv
 • Påvirket AT
 • Voksne med feber
 • Svært dysreguleret diabetes

112

Patienter med diabetes skal have kontrolleret blodsukker akut. Evt. med eget måleudstyr i hjemmet.

 
 • Kendt epilepsi
 • Barn kendt med feberkramper, som ikke fremstår akut medtaget
 • Barn med affektkramper.

Ses an

 • Ved behov for omfattende regulering af antiepileptisk behandling.

AKUT

Kontrol af kompliance og kontrol af serumkoncentration af antiepileptika.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals