Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemLammelser

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Nyopstået parese og/eller afasi < 4 1⁄2 time.

112

 • Nyopstået hemiparese > 4 1⁄2 time
 • Nyopstået hemiparese < 4 1⁄2 time hos i forvejen svært svækket patient
 • Anden nyopstået fokal neurologi og hovedtraume < 4 uger siden
 • Overstået hemiparese.

AKUT

Symptomer fra ryg og thorax, se her

husk

Nyopstået hemiparese defineres som:

 

 • Pludseligt opstået halvsidig lammelse (ekstremitet, truncus og/eller ansigt)  med eller uden sprogforstyrrelse
 • Kombination af pludseligt opstået  svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale.

Trombolyseinklusion:
Sikker debut < 4 1⁄2 time inden forventet indlæggelse og tidligere selvhjulpen.

Trombolyseeksklusion: INR > 1,4

< 3 mdr. tidligere apopleksi,
< 3 mdr. traumer eller operation,
< 3 mdr. bevidstløshed, nylig GI eller
okkult blødning.

 
 • Anden nyopstået fokal neurologi.

Konsultation Nu

 • Feber
 • Nakke-rygstiv
 • Central facialisparese
 • Tværsnitssyndrom
 • Discusprolaps med motorisk udfald
 • Cauda equina-syndrom
 • TIA.

AKUT

husk
 • Uforklarede progredierende pareser kan henvises i henhold til aftale om kræftpakkeforløb.
 • Perifær facialisparese (hvor panden ikke kan rynkes) udredes ved almindelig konsultation.

Ved TIA gives tabl. ASA 150 mg før transport til hospital.

Perifer facialis parese: Evt. steroid i henhold til regionale retningslinjer.

Diabetikere: Blodsukkerkontrol.

 
 • Langsomt progredierende lammelse.

Konsultation 24t

 • Overstået parese der efterfølges af migrænoid hovedpine.

Ses an

husk

Uforklarede progredierende pareser kan henvises i henhold til aftale om kræftpakkeforløb.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals