Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemBesvimelse

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Besvimelse ledsaget af nyopstået talebesvær, nyopståede pareser eller brystsmerter.

112

 • Besvimelse og udtalt åndenød
 • Gentagne besvimelser af ikke ortostatisk karakter.

AKUT

husk 
 • Ved sandsynlig apopleksi overvej trombolyse efter regionale retningslinjer.
 • Lungeemboli. 
 • Ved persisterende bevidstløshed,  se her

 

 

Trombolyseinklusion:
Sikker debut < 4 1⁄2 time inden forventet indlæggelse og tidligere selvhjulpen.

Trombolyseeksklusion:
INR > 1,4
< 3 mdr. tidligere apopleksi,
< 3 mdr. traumer eller operation,
< 3 mdr. bevidstløshed, nylig GI eller okkult blødning.

 
 • Førstegangs besvimelsestilfælde
 • Besvimelse og efterfølgende konfusion eller bevidsthedspåvirkning > 10 min.
 • Besvimelse og hovedtraume < 4 uger siden
 • Besvimelse og efterfølgende stærk hovedpine
 • Gentagne besvimelser af ortostatisk karakter.

Konsultation Nu

 • Akutte rytmeforstyrrelser og påvirket AT
 • Bradykardi
 • Ny fokal neurologi
 • Mistanke om intrakraniel blødning
 • Påvirket AT.

112

 • Andre rytmeforstyrrelser
 • Svær dysreguleret diabetes
 • Svær dysreguleret hjertesygdom.

AKUT

Ved mistanke om klapfejl eller anfaldsvise rytmeforstyrrelser henvises elektivt.

husk
 • Ekg hos alle, der har været besvimet.
 • Ved kendt diabetes skal blodsukkeret kontrolleres.
 • Generelt bør medicinstatus kontrolleres.
 • Spørg til stofpåvirkning/forgiftning/ arbejdsmiljø.
 
 • Ukompliceret besvimelse hos udredt pt. kendt med besvimelser.

Ses an

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals