Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemSvimmelhed

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Kombination af pludseligt opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale.

112

husk
 • Kombination af pludseligt opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale håndteres som nyopstået hemiparese.
 • Pludselig svimmelhed hos ældre med cerebro-vaskulær risikoprofil kan være første tegn på apopleksi.

Trombolyseinklusion:
Sikker debut < 4 1⁄2 time inden forventet indlæggelse og tidligere selvhjulpen.

Trombolyseeksklusion: INR > 1,4
< 3 mdr. tidligere apopleksi,
< 3 mdr. traumer eller operation,
< 3 mdr. bevidstløshed, nylig GI eller okkult blødning.

 

Nyopstået svimmelhed og:

 • Dyspnø
 • Stærk hovedpine
 • Hovedtraume < 4 uger siden.

Konsultation Nu

 • Akut rytmeforstyrrelse/bradykardi
 • Ny fokal neurologi
 • Sandsynlig intrakraniel blødning
 • Påvirket AT.

112

 • Svær dysreguleret diabetes
 • Svær dysreguleret hjertesygdom.

AKUT

Ved mistanke om klapfejl, vestibulær sygdom eller anfadsvise rytmeforstyrrelser henvises elektivt.

husk
 • Medicinbivirkninger.
 • Ved kendt diabetes skal blodsukkeret og medicinen kontrolleres.
 • Ved benign positionel vertigo se

www.laegehaandbogen.dk → Neurologi
  → Tilstande og sygdomme → Benign
 positionel vertigo

 • Svimmelhed er hyppig hos ældre, men forværring af svimmelhed kan dække over andre sygdomme.

 

 

Kvalme: Antiemetika.

Svimmelhed: Antihistamin kan forsøges.

 
 • Nyopstået svær svimmelhed
 • Recidiverende ortostatisk hypotension.

Konsultation 24t

 • Svimmelhed hos udredt pt. kendt med dette
 • Langsomt progredierende svimmelhed
 • Enkeltstående tilfælde af ortostatisk hypotension.

Ses an

husk

Svimmelhed, som ikke ses inden for 24 timer, udredes ved almindelig konsultation.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals