Akuthåndbogen

  BevægeapparatetEkstremiteter (traumatisk)

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

højenergitraume

 • Akut medtaget pt.

112

 • Upåvirket pt.
 • Skader fra højtryksstråle (luft/væsker).

AKUT

husk

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

Højenergitraume:

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition er: Fald > 3 m, trafikuheld med hastighed > 70 km/t og påkørt blød trafikant.

 

lavenergitraume

 • Smerter og fejlstilling af ekstremitet
 • Svær hævelse
 • Svært reduceret funktionsniveau.

AKUT

 • Stærke smerter.

Konsultation Nu

 • Lette smerter.

Ses an

 • Indirekte ossøs ømhed
 • Påvirkning af perifere neurovaskulære forhold
 • Sandsynlig behandlingskrævende fraktur, luksation eller ruptur.

AKUT

Pt., som ses an hjemme eller sendes hjem uden røntgen, bør have et sikkerhedsnet.
Hvis ikke tilstanden bedres i løbet af 2-3 dage, bør pt. vurderes af læge.

husk
 • Fraktur hos pt. med osteoporose.
 • Læsion af collaterale ulnare ligament på 1. finger.
 • Os scaphoideumfraktur.

RICEM:
Ro, Is, Kompression, Elevation, Mobilisering.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals