OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Akuthåndbogen

  Mave-tarm-urinveje-mandlige genitaliaGastrointestinal blødning

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling

Svært medtaget, bevidsthedspåvirket eller bevidstløs pt. med:

 • Blodige opkastninger
 • Stor blødning per rectum.

112

 • > 60år
 • Relevant komorbiditet, se bemærk
 • AK-behandling
 • Gentagne blodige opkastninger
 • Gentaget frisk blødning per rectum
 • Hæmatemese ('kaffegrums')
 • Melaena.

AKUT

husk
 • Transporttid til relevant hospital. Tidlig behandling kan være afgørende. Evt. lægeledsagelse.

Relevant komorbiditet:
Kendt gastrointestinal lidelse, der kan medføre blødning, leversygdom, alkoholisme, svær hjerte-kar- eller nyrelidelse, alvorlig blodsygdom eller hæmofili samt patienter, der er opereret i aorta.

Sepsis eller hypovolæmi:

Ved lang transporttid opstart om muligt behandling:

 • To store venflon
 • 2 l NaCl (20 ml/kg hos børn).
 • Blod-tilblandet opkast
 • Blod-tilblandet afføring
 • Usikkerhed om blodig opkast eller blødning per rectum
 • Usikkerhed om betydende komorbiditet.

Konsultation Nu

 • Shock eller hypovolæmi
 • Svære mavesmerter
 •  Vedvarende blødning.

112

Stoppet (mindre) blødning hos upåvirket patient kan ses an hjemme. Aftal evt. kontrol og udredningsforløb. Ved fornyet blødning: Indlæggelse.

husk

Hæmorideblødning skal bekræftes.
Hvis det ikke kan bekræftes eller pt. > 40 år, henvises jf. kolorektal- cancerpakke.

Anden årsag til sort afføring kan fx være jerntilskud.

Seponer evt. NSAID/ASA. Start evt. PPI og antiemetika.

Rask pt. med:

 • Opkastning med blodstriber
 • Blod i/på afføringen
 • Kummesprøjt.

Ses an

husk

Kummesprøjt og blodstriber i opkast eller på afføring følges op ved almindelig konsultation.

 • Analfissur er sjælden årsag til blødning.
 • Hos børn kan der være tale om seksuelt misbrug.
112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation eller besøg i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. bør vurderes af læge inden for 24 timer
Ses an
Tilstanden ses an i hjemmet med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-mandlige genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals