Akuthåndbogen

  PsykiatriPsykoser,tvangsindlæggelse,krise,angst

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

Kendt psykiatrisk pt. med:

 • Voldelig adfærd
 • Suicidaltrusler
 • Svær selvmutilation eller trusler herom.

AKUT

 • Psykotisk pt. med åbenbar risiko for skade på pt. selv eller andre
 • Hvis pt. nægter indlæggelse:
  Tvangsindlæg på røde papirer.

AKUT

Alkoholproblemer, abstinenser, delirium tremens, se her

husk
 • Voldelig ikke-psykotisk person: Kontakt politiet.
 • Røde og gule papirer fås hos politiet. Inddrag vagthavende på psykiatrisk afd. Vejledning i udfyldelse står på papirerne.
 
 • Voldelig adfærd, suicidaltruende eller selvmutilerende pt., som nægter indlæggelse.
 • Svær depression
 • Akutte og forbigående psykoser
 • Skizofreni i forværring.

Konsultation Nu

 • Delir, organisk betinget.

Konsultation Nu

 • Psykotisk pt. med åbenbar risiko for skade på pt. selv eller andre
 • Evt. røde papirer hvis farekriteriet er opfyldt (som ovenfor beskrevet)
 • Evt. gule papirer ved risiko for alvorlig forværring uden behandling eller mulighed for afgørende bedring ved behandling.

AKUT

 • Hvis ikke årsagen findes og kan behandles.

AKUT

husk
 • Organiske årsager til akut psykose: Delir, CNS-stimulerende stoffer, meningitis, prednisonbehandling, stofskiftesygdomme, nyligt kranietraume.
 • Røde og gule papirer fås hos politiet. Inddrag vagthavende på psykiatrisk afd. Vejledning i udfyldelse står på papirerne.

Symptomer på akut opstået organisk delir: Fluktuerende symptomer, uopmærksomhed, uorganiseret adfærd og bevidsthedsændringer.

Årsagen er somatisk, indtil andet er bevist. Find årsagen. Behandl eller indlæg akut.

Relevante undersøgelser hos alle:

 • Temperatur
 • Stetoskopi
 • BT
 • Urinstix
 • Blodprøver: CRP, Hb, leucocytter, ALAT, væsketal og glukose.
 
 • Let depression
 • Krise
 • Angst
 • Søvnforstyrrelser
 • Ikke-psykotisk suicidaltruende pt. (ofte manipulerende personlighedsforstyrret).

Ses an

husk

Lettere psykiatriske symptomer udredes og behandles ved alm. konsultation. Se dog pt. inden for 24 timer ved:

 • Mangelfuld/usikker kommunikation
 • Gentagne henvendelser
 • Telefonvisitation giver mistanke om svære symptomer.
112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals