Akuthåndbogen

  ØjneSkader mod øje og øjenomgivelser

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

Sikker forurening med:

 • Stærke syrer
 • Saltsyre
 • Svovlsyre
 • Tåregas (på nært hold)
 • Ammoniak
 • Kautisk soda
 • Kalkpulver
 • Cement
 • Ovnrens eller pulver fra airbags.

112

 • Andre kemiske midler i øjet.

AKUT

 • Nedsat synsstyrke
 • Epiteldefekt > 1/5 af corneas areal
 • Skyet cornea
 • Limbal iskæmi
 • Udtalt chemosis. Behov for fortsat skylning.

AKUT

Synsforstyrrelser, se her
Atraumatisk rødt øje, se her 

husk

Lettere færdigbehandlede ætsningsskader bør kontrolleres hos øjenlæge næste dag.

 • Instruér i skylning straks og fortsat skylning under transport.
 • Skylning til pH er ca. 7 (efter 10 min. pause i skylningen).
 • Antibiotikaprofylakse opstartes efter endt skylning.
 
 • Mistanke om kemisk middel i øjet
 • Fremmedlegeme i øjet
 • Traume mod øjet
 • Skader i øjenomgivelserne
 • Svejseøjne med svære smerter
 • Øvrige stråleskader

Konsultation Nu

 • Sandsynlig perforation/bulbusruptur
 • Irislæsion eller hyphaema
 • Synsnedsættelse eller dobbeltsyn
 • Store konjunktivale rifter.

AKUT

Abrasio cornea > 15 mm2, dybtsiddende fremmedlegeme eller glødeskal i cornea henvises subakut til øjenlæge.

 • Sandsynlig blow-out fraktur
 • Orbitafraktur
 • Brillehæmatom
 • Sår i øjenlågskanten.

AKUT

husk
 • Ciliær injektion er et almindeligt fund efter traume mod øjet.
 • Antibiotikaprofylakse med tobramycin eller ciprofloxacin hos ontaktlinsebrugere.
 • Udeluk perforation ved traumatisk subkonjunktival blødning.
 • Udeluk skade på bulbus.
husk
 • Svejseøjne opstår typisk 6-12 timer efter UV-eksposition. Stråleterapi, solarie og termisk påvirkning kan også give øjenskader.
 • Antibiotikaprofylakse med tobramycin eller ciprofloxacin hos kontaktlinsebrugere (dækker pseudomonas).
 • Abrasiobehandling: Voltaren®-dråber eller som svejseøjne nedenfor.
 • Fremmedlegemer i cornea forsøges forsigtigt fjernet I.a., før der henvises til øjenlæge.
 • CAVE ingen dråber og salve ved perforation! Anlæg steril klap og øjenskjold (undgå tryk på øjet!).
 • Tetanusbooster og evt antibiotikaprofylakse.

Svejseøjne behandles som abrasio cornea:

 • Antibiotisk salve
 • Evt. pupildilatation
 • Blinkhindrende klap.

Cinchocain øjensalve er kun indiceret ved smerter fra svejseøjne, varighed 4 timer. Må ikke udleveres til pt.

 
 • Svejseøjne med lette smerter.

Ses an

husk

Svejseøjne opstår typisk 6-12 timer efter UV-eksposition. Stråleterapi, solarie og termisk påvirkning kan også give øjenskader.

 • Antibiotikaprofylakse med tobramycin eller ciprofloxacin hos kontaktlinsebrugere (dækker pseudomonas).

Svejseøjne behandles som abrasio cornea:

 • Antibiotisk salve
 • Evt. pupildilatation
 • Blinkhindrende klap.

Cinchocain øjensalve er kun indiceret ved smerter fra svejseøjne − varighed 4 timer. Må ikke udleveres til pt.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals