Akuthåndbogen

  BevægeapparatetSymptomer fra ryg og thorax (traumatisk og atraumatisk)

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
Højenergitraume

Højenergitraume

 • Medtaget pt.

112

 • Upåvirket pt.

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m
 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t
 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

Lavenergitraume

lavenergitraume

 • Åndenød
 • Stærke smerter
 • Føleforstyrrelse eller svaghed i UE.

Konsultation nu

 • Lette smerter

Almindelig konsultation

 • Unormal stetoskopi
 • Ossøs ømhed i columna
 • Fokal neurologi
 • Påvirket AT.

AKUT

Trykkede og evt. brækkede ribben udredes ikke hos den upåvirkede pt.

Vær opmærksom på adækvat smertedækning af respirationssynkrone smerter.

Intet traume

intet traume

 • Nyopståede uforklarede stærke rygsmerter hos akut medtaget pt.

112

 • Rygsmerter med miktionsbesvær, føleforstyrrelser i underkroppen, svaghed i UE eller feber.

Konsultation nu

 • Nyopståede ryg- eller lændesmerter.

Konsultation 24t

 • Lette ryg-/lænde-/torakale smerter eller forværring af kroniske rygsmerter.

Almindelig konsultation

 • Exploratio rectalis med reduceret sphinctertonus
 • Føleforstyrrelser i ridebukseområdet
 • Nytilkommen fokal neurologi i UE
 • Påvirket AT.

AKUT

Spontane smerter i brystregionen kan være tegn på aks/dissektion/pneumo-thorax/lungeemboli, som betyder, at pt. skal indlægges akut.

Ved uforklarede ryg-/thoraxsmerter, overvej:

 • cauda equina
 • tidligere malignitet − metastaser
 • herpes zoster. 

Kroniske rygsmerter udredes og behandles ved almindelig konsultation.

Brug aldrig morfika til kroniske smerter i en akut-/vagtsituation ved ukendt pt.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals