Akuthåndbogen

  BevægeapparatetEkstremiteter (traumatisk og atraumatisk)

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
Højenergitraume

højenergitraume

 • Medtaget pt.

112

 • Upåvirket pt.
 • Skader fra højtryksstråle (luft/væsker).

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m
 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t 
 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

Lavenergitraume

lavenergitraume

 • Smerter og fejlstilling af ekstremitet
 • Svær hævelse
 • Svært reduceret funktionsniveau.

AKUT

 • Stærke smerter.

Konsultation nu

 • Lette smerter.

Almindelig konsultation

 • Indirekte ossøs ømhed
 • Påvirkning af perifere neurovaskulære forhold
 • Sandsynlig behandlingskrævende fraktur, luksation eller ruptur.

AKUT

OBS:

 • Fraktur hos pt. med osteoporose
 • Læsion af collaterale ulnare ligament på 1. finger
 • Os scaphoideumfraktur
 • Epifysiolyse hos børn
 • Hoftenære fakturer hos ældre.

Pt., som ses an hjemme eller sendes hjem uden røntgen, bør have et sikkerhedsnet.
Hvis ikke tilstanden bedres i løbet af 2-3 dage, bør pt. vurderes af læge.

RICEM:
Ro, Is, Kompression, Elevation, Mobilisering.

Intet traume

Intet traume

 • Pludselig opstået svære smerter i OE/UE
 • Pludselige smerter i kold og bleg ekstremitet.

AKUT

 • Smerter og feber
 • Hævet, rød, varm ekstremitet eller led
 • Knæ med ekstentionsdefekt
 • Børn < 15 år med smerterog reduceret funktion af ekstremitet.
Konsultation nu
 • Nyopståede uforklarede ekstremitetssmerter.

Konsultation 24t

 • Voksne med lette smerter eller kronisk svære ekstremitetssmerter.

Almindelig konsultation

 • Sandsynlig DVT
 • Sandsynlig arteriel emboli
 • Barn med ledinfektion
 • Barn med uforklarlig udtalt halten
 • Påvirket AT.

AKUT

OBS:

 • Kardial iskæmi med udstråling
 • Fraktur hos diabetikere og reumatikere med hævede fodled
 • Hofteepifysiolyse/coxitis hos børn < 15 år ved diffuse symptomer fra hote/lår/knæ.

Ukomplicerede ekstremitetssmerter udredes ved almindelig konsultation.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals