Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemHovedtraume

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Højenergitraume.

112

Hovedtraume med:

 • Bevidstløshed mere end 1 minut
 • Konfusion
 • Nyt fokalt neurologisk udfald
 • Vedvarende opkastninger
 • AK-behandling
 • Alder over 65 år og trombocythæmmende behandling.

AKUT

Brug skøn og fornuft ved vurdering af traume, men én definition på højenergitraume er:

 • fald > 3 m
 • trafikuheld med hastighed > 70 km/t
 • påkørt blød trafikant.

Patienter involveret i højenergitraumer kan uden videre indlægges til observation.

 
 • Stærk hovedpine
 • Amnesi
 • Alkohol-, medicin- eller narkotikapåvirket pt.

Konsultation nu

 • Glasgow Coma Scale = 14 eller mindre.

AKUT

Glasgow Coma Scale (GCS) 15 kan hjemsendes med mundtlig og skriftlig instruks i observation. 

INSTRUKS I OBSERVATION

Pt. Må ikke være alene de første 24 timer. Følgende symptomer bør føre til, at man kontakter læge:

 • Stigende kraftig hovedpine
 • Gentagne episoder med kvalme/opkastninger
 • Nedsat bevidsthed (vanskelig at vække)
 • Forvirring
 • Krampeanfald
 
 • Upåvirket patient

Ses an

Betydende hovedtraume hos upåvirket patient: kan sendes hjem med instruks i observation

Se instruks for observation herover. 

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals