Akuthåndbogen

  Kranie-hjerne-nervesystemLammelser

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Mistanke om iskæmisk stroke < 24 timer efter symptomdebut/sidst set rask mhp. enten trombolyse eller endovaskulær terapi.

  112

 • Mistanke om TCI < 48 timer
 • Mistanke om 2 eller flere TCI < en uge
 • Nyopstået fokal neurologi og hovedtraume < 4 uger.

AKUT

Stroke mistænkes ved:

 • Pludseligt opstået halvsidig lammelse
 • Pludseligt opstået afasi
 • Kombination af pludselig opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale.

Ved mistanke om stroke < 24 timer skal der altid ringes til trombolysevagten/112 afhængig af regionale retningslinjer.

 
 • Anden nyopstået fokal neurologi
 • Nyopstået konfusion.

  Konsultation nu

 • TCI > 48 timer eller stroke > 24 timer, som ikke er ordentligt udredt eller ikke er i relevant behandling 
 • Feber
 • Nakke-ryg-stiv
 • Discusprolaps med motorisk udfald
 • Cauda equinasyndrom
 • Tværsnitssyndrom.

AKUT

CENTRAL FACIALISPARESE 

 • Bevaret motorik i panden og
 • Bevaret evne til at lukke øjet.

PERIFER FACIALISPARESE

 • Panden kan ikke rynkes.

Er pt. kandidat til kræftpakkeforløb?

Akut blodfortyndende behandling først efter MR- eller CT-scanning.

 
 • Kendt migræne med aura i form af lammelse.

  Almindelig konsultation

Er pt. kandidat til et kræftpakkeforløb?

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals