Akuthåndbogen

  Forgiftninger, hypotermi og el-ulykkerAlkoholintoksikation og abstinenser

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
  • Alkoholintoksikation med svær bevidsthedspåvirkning
  • Oftalmoplegi (medfører dobbeltsyn), bevidsthedsforstyrrelser og ataksi.
  • Sandsynlig delirium tremens.

AKUT

  • Svært påvirket pt. uden sikkerhedsnet i hjemmet.

AKUT

Bevidsthedspåvirkning uden sikker årsag,
se her

 husk

Wernickes encephalopathi.

www.laegehaandbogen.dk → Akut → Tilstande og sygdomme → Forgiftning → Anden information → Forgiftning etanol (akut)

Ved delirium tremens ses typisk forvirring, kraftig uro, hallucinationer, aggressivitet, kraftig tremor, takykardi og feber.

Aflåst sideleje reducerer risikoen for aspiration.

 
  • Moderate til svære abstinenssymptomer

Konsultation Nu

  • Svære abstinenssymptomer
  • Moderate abstinenssymptomer hos pt. uden sikkerhedsnet i hjemmet.

AKUT

husk

Abstinenssymptomer opstår typisk 24-36 timer efter endt alkoholindtagelse og er præget af autonom hyperaktivitet og psykiatriske symptomer

Svær abstinens:

Betydelig uro, forbigående hallucinationer, kraftig tremor, kvalme og opkastninger. AT er tydeligt svækket.

Moderat abstinens:

Psykiske symptomer, tremor, sveden, kvalme, hovedpine, let takykardi, hypertension og hyperventilation.

Abstinensbehandling:

Chlordiazopoxid: Initialt 50 mg, kan gentages hver time. Maks. dosis 300 mg/døgn. Ved utilstrækkelig effekt indlægges patienten.

 
  • Lette abstinenssymptomer
  • Ukompliceret alkoholintoksikation.

Ses an

Abstinensbehandling:

Chlordiazopoxid: Initialt 50 mg, kan gentages hver time. Maks. dosis 300 mg/døgn. Ved utilstrækkelig effekt indlægges patienten.

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals