Akuthåndbogen

  HudSår 1 − almindelige traumatiske sår

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Komplicerede sår med sandsynlig læsion af underliggende strukturer som sener, nerver, større kar, knogle eller indre organer.
 • Sår med pludseligt opståede svære smerter.

AKUT

KOMPLICEREDE SÅR

 • Nedsat funktion 
 • Altid ved stik- og skudsår 
 • Sår efter højenergitraume 
 • Sår efter højtryksspuling.
 
 • Gabende regelmæssige sår > 1-2 cm
 • Uregelmæssige sår
 • Multiple sår
 • Forurenede sår
 • Vedvarende blødning fra sår.

Konsultation nu

 • Behov for anæstesi
 • Stærkt forurenede sår, der ikke kan renses pga. omfang eller smerter
 • Blødning, der ikke stoppes
 • Gabende sår, hvor forholdene gør, at de ikke kan sutureres her og nu
 • Behov for sekundær suturering.

AKUT

Sår renses primært med vand og mild sæbe og sutureres inden for 6 timer.

Et stærkt forurenet sår kan sutureres på 4.-5.-dagen under antibiotikadække.

Alternativt lades såret gro sammen fra bunden. Ved uregelmæssige sår saneres nekrotisk og ikke- vitalt væv, hvorefter suturering overvejes.

Tetanusvaccine ved behov.

 
 • Små, ikke gabende sår
 • Hudafskrabninger på fx knæ og albue.

Ses an

SMÅ SÅR

 • Vask med vand og mild sæbe
 • Læg tør forbinding
 • Informer patienten om tegn på infektion
 • Giv tetanusvaccine ved behov.
112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals