Akuthåndbogen

  HudStik og bid 1 − bi, hveps, myg, myrer, hugorm, fjæsing, brandmand mv.

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 

BI- OG HVEPSESTIK

 • I svælg eller trachea
 • Med åndenød
 • Med hypotoni.

  112

HUGORM OG FJÆSING

 • Hugormebid < 6 timer
 • Fjæsingstik med smerter > 1 time og hævelse eller almene symptomer.

AKUT

OBS: Ved hugormebid eller fjæsingstik skal pt. forholde sig i ro.

 

BI- OG HVEPSESTIK

 • I øje eller mund
 • Med symptomer ud over lokal reaktion
 • Flere stik med stor lokal reaktion (> 2 håndflader).

Konsultation nu

EKSOTISKE DYR OG INSEKTER

 • Stik og bid.

Konsultation nu

 • Påvirket AT
 • Hævelse, der kan medføre aflukning af luftveje.

112

 • Stik i selve øjeæblet
 • Feber og ildebefindende.

AKUT

Ring evt. til Giftlinjen: 82 12 12 12. Vigtigt at have den præcise artsbetegnelse.

SYSTEMATISK BEHANDLING

 • Tabl. antihistamin
 • Evt. tabl. steroid 50 mg
 • Tetanusvaccine ved behov.

 

LOKALBEHANDLING

 • Kulde
 • Steroidcreme
 • Lidokaincreme.

Informer om infektionsrisiko.

 

BI OG HVEPSESTIK

 • Ukomplicerede bi- og hvepsestik.

Ses an

MYG OG MYRER

 • Mygge- og myrestik.

Ses an

HUGORM, FJÆSING OG BRANDMAND

 • Hugormebid > 6 timer
 • Fjæsingstik uden almene symptomer
 • Brandmand.

Ses an

OBS: Ved hugormebid eller fjæsingstik skal pt. forholde sig i ro.

Pt. med fjæsingstik er særlig udsatte for sekundær infektion.

FJÆSINGSTIK

Ses som regel i foden eller på hånden. Varme denaturerer giften. Sættes i så varmt vand som muligt (optimalt 40-45 grader) i 1⁄2-1 time.

 

BRANDMAND

 • Fjern gifttråde under vand
 • Giv eddikebad eller -omslag i 30 min.
 • Giv antihistamin lokalt
 • Tetanusvaccine ved behov.
112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals