Akuthåndbogen

  Forgiftninger, hypotermi og el-ulykkerMedicin, røg mv.

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
 • Formodet forgiftning hos svært bevidsthedspåvirket.

112

Svær forgiftning med:

 • røg
 • rottegift
 • medicin
 • planter.

AKUT

 • Behov for ventrikeltømning eller aktivt kul
 • Påvirket AT 
 • Tvivlstilfælde.

AKUT

Fremgangsmåde:

 • Indhent oplysninger om agens og mængde
 • Kontakt Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12.

 

Overvej ammoniakdampe og kulilteforgiftning.

Ved indtag af ætsende materiale tilrådes pt. at drikke mælk eller vand.

Der skal ikke provokeres opkastning.

Dosering af naloxone ved opiatforgiftning: 0,4 mg i.m., derefter 0,4 mg i.v. 

 

Lettere eller usikker forgiftning med:

 • medicin, herunder INR > 4.5
 • gas
 • planter.

Konsultation nu

 • AK-behandling (warfarin) med INR > 10.

AKUT

Ved indtag af planter eller substanser af ukendt giftighed kan patienten evt. selv kontakte Giftlinjen mhp. afklaring, tlf. 82 12 12 12.

Høj INR uden blødning:

 • 4,5 < INR < 10: Pause
 • INR >10: Overvej delvis revertering med 1-3 mg phytomenadion peroralt (fx på en sukkerknald) eller i.v.
 
 • Harmløs forgiftning.

Almindelig konsultation

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals