Akuthåndbogen

  Forgiftninger, hypotermi og el-ulykkerAlkoholintoksikation og abstinenser

Symptomer - telefonvisitationVisitation efter objektiv vurderingBemærk Akut udredning/behandling
 
  • Alkoholintoksikation med svær bevidsthedspåvirkning
  • Nyopstået oftalmoplegi (medfører dobbeltsyn), bevidsthedsforstyrrelse og ataksi
  • Sandsynlig delirium tremens.

AKUT

Ved delirium tremens ses typisk forvirring, kraftig uro, hallucinationer, aggressivitet, kraftig tremor, takykardi og feber.

Ved Wernickes encephalopati (thiaminmangel) ses typisk ofthalmoplegi, ataxi og konfusion.

Aflåst sideleje reducerer risikoen for aspiration.

 
  • Moderate til svære abstinenssymptomer

Konsultation nu

  • Moderate abstinenssymptomer hos pt. uden sikkerhedsnet i hjemmet
  • Sværeabstinenssymptomer.

AKUT

Abstinenssymptomer opstår typisk 24-36 timer efter endt alkoholindtagelse og er præget af autonom hyperaktivitet og psykiatriske symptomer.

Ved moderat abstinens ses psykiske symptomer, tremor, sveden, kvalme, hovedpine, let takykardi, hypertension og hyperventilation. 

Ved svær abstinens ses betydelig uro, forbigående hallucinationer, kraftig tremor, kvalme og opkastninger. AT ertydeligt svækket. 

Behandlingen af alkoholabstinenser er som udgangspunkt benzodiazepiner. Behandlingen bør ikke iværksættes i lægevagtsregi.

Ved akut behov for medicinsk abstinensbehandling bør patienten indlægges. 

Øvrige abstinenstilstande kan varetages af egen læge eller misbrugscenter.

 
  • Lette abstinenssymptomer
  • Ukompliceret alkoholintoksikation.

Almindelig konsultation

112
Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
AKUT
Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer.
Konsultation nu
Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation i dag- eller vagttid.
Konsultation 24t
Pt. vurderes af læge inden for 24 timer.
Alm. konsultation
Pt. vurderes ved almindelig konsultation, når tid haves.
Ses an
Tilstanden ses an hjemme med sikkerhedsnet.

Har du forslag til forbedringer af denne vejledning, eller mangler du et søgeord for at finde vejledningen, så send dine kommentarer til arbejdsgruppen.

Bevægeapparatet

Forgiftninger, hypotermi og el-ulykker

Gynækologi og obstetrik

Hjerte-lunger

Hud

Infektioner

Kranie-hjerne-nervesystem

Mave-tarm-urinveje-genitalia

Psykiatri

Øjne

Øre-næse-hals