Akuthåndbogen

Om vejledningen

Håndbogens opbygning

Håndbogen skal give hurtigt overblik over akutte symptomer i almen praksis, hjælp til relevant visitation og anvisning i akut behandling i dag- og vagttid. For at indfri dette formål er beskrivelserne korte og stramt opbyggede:

 • Organsystemet eller symptomet er nævnt øverst på hvert opslag. 
 • Hvert opslag har 4 kolonner (lodret) og op til 4 rækker (vandret) fordelt på to sider. 
  • 1. kolonne: Telefonvisitation baseret på anamnestiske oplysninger.
  • 2. kolonne: Visitation ved konsultation eller besøg baseret på uddybende anamnese, objektiv undersøgelse og evt. parakliniske undersøgelser.
  • 3. kolonne: 'Bemærk'. Her anføres sjældne tilstande, differentialdiagnoser og nyttige oplysninger.
  • 4. kolonne: 'Akut udredning eller akut behandling'. Her anføres behandlinger til hyperakutte tilstande, forslag til videre udredning og forslag til egenbehandling. Rutinebehandling er ikke medtaget.
 • Nederst på siden anføres en sti til relevant generel behandlingsvejledning i Lægehåndbogen. I nogle opslag er der inde i skemaet anført en sti til yderligere oplysninger om den specifikke tilstand eller behandling i Lægehåndbogen.

Visitationskategorier

Denne vejledning har 5 visitationskategorier, 2 røde, 1 gul og 2 grønne.

112 + AKUT

Patienter, der vurderes til at være i en af de røde grupper, visiteres direkte til hospitalssektoren efter telefonkonsultation eller efter konsultation/besøg. Pt. kan indlægges direkte med ambulance med udrykning, evt. med lægeledsagelse 112.
Eller pt. kan indlægges snarest muligt uden udrykning efter regionale retningslinjer, evt. med egen transport AKUT.

Ses nu

Patienter, der visiteres til at skulle undersøges hurtigt, men ikke akut, får en aftale om konsultation eller besøg snarest muligt Ses nu.

Ses 24T + Ses an

Viser visitationen, at der ikke er behov for akut eller hurtig undersøgelse, kan pt. enten ses i fred og ro inden for 24 timer, fx i dagtid Ses 24T, eller afvente udviklingen af symptomerne efter instruktion om ikkerhedsnet Ses an.

Visitationskategorierne har således samme betydning, uanset om de anvendes ved telefonvisitation (kolonne 1) eller ved den kliniske visitation (kolonne 2). Ved tvivl om visitation til akut indlæggelse eller ses nu kan der konfereres med modtagende afdeling.

Opgradering

Visitationen opgraderes til trinet over i følgende tilfælde:

 • Ved telefonvisitation med dårlig kommunikation (sprog- eller formuleringsproblemer)
 • Ved gentagne henvendelser.
Kategori  Visitation
112 Pt. indlægges med ambulance, kørsel 1 eller A. Lægeledsagelse ved behov.
Akut 

Pt. indlægges umiddelbart. Transport efter regionale retningslinjer

Ses nu   Pt. skal vurderes af læge snarest muligt ved konsultation eller besøg i dag- eller vagttid.
Ses 24T  Pt. bør vurderes af læge inden for 24 timer. 
Ses an  Tilstanden ses an i hjemmet med sikkerhedsnet. 

Forkortelser

 • AT Almentilstand
 • Pt. Patient
 • < Mindre end / under
 • > Større end / over
 • TIA Transient Ischemic Attach
 • GCS Glasgow Coma Scale
 • AKS Akut Koronart Syndrom