Akuthåndbogen

Om Akuthåndbogen

Håndbogens opbygning

Håndbogen skal give hurtigt overblik over visitation af akutte tilstande i almen praksis i dag- og vagttid. For at indfri dette formål er beskrivelserne korte og stramt opbyggede:

 • Organsystemet eller symptomet er nævnt øverst på hvert opslag. 
 • Hvert opslag har fire kolonner (lodret) og op til fire rækker (vandret). 
  • 1. kolonne: Telefonvisitation baseret på anamnestiske oplysninger.
  • 2. kolonne: Visitation ved konsultation eller sygebesøg baseret på uddybende anamnese, objektiv undersøgelse og evt. parakliniske undersøgelser.
  • 3. kolonne: 'Bemærk'. Her anføres sjældne tilstande, differentialdiagnoser og nyttige oplysninger.
  • 4. kolonne: 'Akut udredning eller akut behandling'. Her anføres behandlinger til hyperakutte tilstande, forslag til videre udredning og forslag til egenbehandling. Rutinebehandling er som udgangspunkt ikke medtaget.

Visitationskategorier

Denne vejledning har 6 visitationskategorier, 2 røde, 1 gul og 3 grønne.

112  Pt. kan indlægges direkte med ambulance med udrykning, evt. med lægeledsagelse.
AKUT Pt. indlægges snarest muligt uden udrykning efter regionale retningslinjer, evt. med egen transport.
Ses nu Pt. undersøges snarest muligt i klinikken/lægevagten.
Ses 24T Pt. enten ses inden for 24 timer.
Almindelig konsultation     Det haster ikke. Pt. ses, når der er en ledig tid.
Ses an Tilstanden kræver ikke umiddelbart en konsultation. Tilstanden ses an. Pt. Kontakter selv lægen igen ved forværring eller manglende bedring.


Visitationskategorierne har således samme betydning, uanset om de anvendes ved telefonvisitation (kolonne 1) eller ved den kliniske visitation (kolonne 2).

Mulighed for faglig sparring

Ved tvivl om visitationen kan der konfereres med vagthavende læge i det relevante speciale. Bemærk, at nogle regioner har hotline til forskellige specialer.

Opgradering

Visitationen opgraderes til trinet over i følgende tilfælde:

 • Ved telefonvisitation med dårlig kommunikation (sprog- eller formuleringsproblemer)
 • Ved gentagne henvendelser.

Forkortelser

 • AT. Almentilstand
 • Pt. Patient
 • < Mindre end/under
 • > Større end/over
 • TIA Transient Ischemic Attach
 • GCS Glasgow Coma Scale
 • AKS Akut Koronart Syndrom.

Definitioner

 • Medtaget: I denne vejledning bruges ”medtaget” som en vurdering, der kan laves af lægen over telefonen uden at have set patienten. Pt. vurderes at have symptomer, som ikke er livstruende.
 • Akut medtaget: I denne vejledning bruges ”akut medtaget” som en vurdering, der kan laves af lægen over telefonen uden at have set patienten. Pt. vurderes at have symptomer, som er livstruende eller kan udvikle sig til en livstruende tilstand.
 • Påvirket almentilstand. I denne vejledning bruges ”påvirket almentilstand” som en vurdering, der laves af lægen på baggrund af objektiv undersøgelse, dvs. efter at have set patienten.