Akuthåndbogen

Kolofon

Akuthåndbogen

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2021
Akuthåndbogen er udgivet elektronisk på DSAM’s hjemmeside: https://vejledninger.dsam.dk/akut/

ISBN (elektronisk/html-version): 978-87-91244-25-4

 

Arbejdsgruppens medlemmer 

Mogens Zarling, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Fredericia og formand for arbejdsgruppen
Kasper Kvist, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Fredericia
Alexander Hardarson, yngre læge
Bjarne Lühr Hansen, speciallæge i almen medicin, ph.d.
Rasmus Køster-Rasmussen, yngre læge, ph.d.

Interessekonflikter

Ingen angivet


Sekretariatsbistand

Annette Gehrs, webmedarbejder
Sanne Bernard, sekretær
Anette Sonne Nielsen, chefkonsulent

Forlagsredaktion

Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Finansiering

Vejledninger i regi af DSAM udarbejdes for midler afsat via ”Overenskomsten for almen praksis”.