OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Spørg til Alkoholvaner

Diagnosekodning (ICPC og ICD-10)

De to mest anvendte diagnosekodesystemer er International Classification of Primary Care (ICPC) og International Classification of Diseases-10 (ICD-10).

ICPC er udviklet af WONCA til brug i almen praksis, mens ICD-10 er udviklet af WHO til brug i sygehusvæsnet. I modsætning til ICPC er ICD-10 meget detaljeret og derfor mest velegnet i det højt specialiserede sygehusvæsen, hvor man som regel har svar på mere specifikke undersøgelser, funktionsprøver m.m.

ICPC-kodesystemet indeholder to kapitler med koder for psykosociale problemer:
• Kapitel P: Psykiske problemer
• Kapitel Z: Sociale problemer.

I kapitel P findes to diagnosekoder, der specifikt relaterer sig til alkoholudløste helbredsproblemer:
• P15: Kronisk alkoholmisbrug
• P16: Akut alkoholforgiftning.

I ICPC-2 findes en række symptomdiagnoser, fx angst/nervøsitet/anspændthed (P01), søvnforstyrrelse (P06) som adskiller sig fra de egentlige psykiatriske sygdomsdiagnoser såsom depression (P76), angsttilstand (P74) og kronisk alkoholmisbrug (P15). Misbrug defineres i ICPC-2 som en psykisk lidelse forårsaget af brug af afhængighedsskabende midler, som kan resultere i akut forgiftning (fx alkoholforgiftning P16), abstinenstilstand og psykiske forstyrrelser (82).

I kapitel A findes en diagnose, der omfatter storforbrug: A23: Alkoholforbrug > 14 (K) henholdsvis > 21 (M) genstande pr. uge.

ICPC-2-DK (den danske ICPC-udgave) har integreret praksisrelevante ICD-10- diagnoser, så lægen kan specificere sin diagnose, når det ønskes. Således omfatter ICPC-diagnosen P15 (kronisk) alkoholmisbrug flere inkluderede ICD- 10-diagnoser sammen med kriterier for diagnosen.

ICPC-diagnose:
P15 Kronisk alkoholmisbrug

Kriterier
Forstyrrelse som skyldes brug af alkohol, og som resulterer i en eller
flere af følgende: skadeligt brug med klinisk betydelig skade på helbredet,
afhængighedssyndrom, abstinenser og psykotiske forstyrrelser.

Inkluderede ICD-10-diagnoser
P15 Skadeligt brug af alkohol
P15 Alkoholafhængighedssyndrom
P15 Alkoholpsykose
P15 Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug
P15 Encephalopathia alcoholica