Rettelser

Figur 4, side 44 er i den elektroniske version rettet til figur 5, da der også er en figur 4 på side 34. 


Side 45, øverst står:
Der er indgået aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner om, at gruppe 1- og gruppe 2-sikrede personer mellem 18 og 28 med visse angstlidelser kan henvises til behandling hos psykolog med ydernummer.

Der er endnu ikke indgået en sådan aftale.