OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Angsttilstande

Kolofon

Arbejdsgruppens medlemmer
Kaj Sparle Christensen (formand for arbejdsgruppen), alment praktiserende læge, seniorforsker, ph.d.
Lisa Monica Nielsen, alment praktiserende læge.
Nicole Rosenberg, adj. professor, chefpsykolog.
Raben Rosenberg, professor, dr.med.

Sekretariatsbistand
Anette Lindblad, projektkoordinator og sekretær.
Janus Laust Thomsen, lægelig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger, lektor, ph.d., alment praktiserende læge.

Sats
Lægeforeningens forlag

Tryk
Scanprint A/S

1. udgave, 1. oplag
© DSAM 2010

ISBN 978-87-91244-14-8

Vejledningen kan kun købes hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 35 26 67 85, eller downloades fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.