OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Angsttilstande

Print kapitel

Hvilken somatisk udredning bør man foretage?

I psykiatrisk sammenhæng vil et relativt enkelt somatisk standardudredningsprogram kunne screene for de vigtigste kendte komorbide somatiske sygdomme, men ved behov for yderligere udredning må det ske i henhold til anvisninger fra de pågældende specialister. En sådan "psykiatripakke" kan omfatte:

 • Hæmatologiske kvantiteter (hæmoglobin, trombocytter og leukocytter) 
 • Væsketal (natrium, kalium og kreatinin) 
 • Levertal (ALAT, GGT, BASP) 
 • Cobalamin 
 • Vitamin D (S-25-OHD) 
 • Fasteblodsukker 
 • Thyreoidea-prøver (TSH) 
 • Calcium 
 • Fasereaktant (CRP/SR) 
 • Ekg, BT, højde, vægt, lungefunktion 
 • Urinstiks og evt. screening af urin for misbrugsstoffer.