OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Angsttilstande

Print kapitel

Hvilken psykiatrisk udredning bør man foretage?

ICD-10 er et hierarkisk opstillet diagnosesystem, hvorfor angsttilstande først kan diagnosticeres, når diagnoser placeret før angsttilstandene er udelukket, nemlig:

  • F00 organiske psykiske lidelser 
  • F10 misbrug og afhængighed 
  • F20 skizofreni og andre psykoser 
  • F30 affektive lidelser, især depression. 

De vigtigste diagnostiske kriterier er anført i Tabel 5.

Tabel 5. De vigtigste differentialdiagnostiske pyskiatrisk lidelser ved angsttilstande.