OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Angsttilstande

Print kapitel

Nyttige links og udvalgt litteratur

Referenceprogrammer

  • Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser hos voksne, København: 2007 
  • Sundhedsstyrelsens referenceprogram for unipolar depression, København: 2007 
  • Socialstyrelsen (Sverige) Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

Lærebøger og oversigter

  • Mors O, Kragh-Sørensen P, Parnas J Munksgaard: klinisk psykiatri, København 2009 
  • Mørch MM, Rosenberg NK. Kognitiv terapi. Modeller og metoder, København: Hans Reitzels Forlag, 2005. 
  • Rosenberg R, Jørgensen P, and Videbech P. Klinisk lærebog i neuropsykiatri, København: FADLs Forlag, 2009. 
  • Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmaka. PsykiatriFonden, 2010 
  • Ustun TB, World Health Organization. ICD-10 casebook. The many faces of mental disorders: adult case histories according to ICD-10. Washington, D.C: American Psychiatric Press; 1996. 
  • Psykiatri i almen praksis (Christensen & Olesen), Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2009 (Temanummer) 
  • Manlcacasagar et al. At overvinde panikangst. Klim, 2001.