Kræftopfølgning i almen praksis

Bilag 1: Fasthold kontakten til kræftpatienten

Forslag til ordlyd i et brev, der kan sendes til patienten i forbindelse med en kræftdiagnose

 

Kære

 

Der er kommet besked fra sygehuset om, at du har været udredt/indlagt med alvorlig sygdom. 

Vi er klar over, at der kan ligge et længere behandlingsforløb forude, og meget information bliver givet på sygehuset. Vi ved dog også, at man i den situation kan have yderligere spørgsmål og behov for samtale, men at mange har svært ved at tage initiativ til at kontakte deres praktiserende læge.

Vi vil gerne vide, hvordan vi bedst kan støtte dig nu og i fremtiden. Vi tilbyder bl.a. en samtale tidligt i dit sygdomsforløb, også selvom sygehusbehandlingen stadig pågår. 

Det kan være samtale i vores klinik eller hjemme hos dig selv. Din ægtefælle eller andre nære pårørende er selvsagt velkomne til at deltage, alt efter dit behov og ønske.

Du bestemmer selv, hvilken læge du ønsker at tale med og give yderligere indsigt i din situation.

Ønsker du ikke samtalen nu, er du altid velkommen til at kontakte os på et senere tidspunkt. For os er det afgørende, at du ved, at du kan bruge os, når du har behov for det – også med anden sygdom end den aktuelle.

Følges du i forvejen her med faste kontroller/årskontroller, skal de selvfølgelig fortsætte.

 

Med venlig hilsen