Kræftopfølgning i almen praksis

Bilag 4: Bevilling af pallierende fysioterapi

Eksempel på brev til kommunen vedr. bevilling af pallierende fysioterapi

 

 

XX Kommune

Adresse

By

 

”Vedr. Lov om Social Service kap. 22, § 122 – Bevilling af fysioterapi”

 

Vedrørende § 122 bevilling af pallierende fysioterapi til

 

navn, adresse, cpr. nr.

 

Ovennævnte patient lider af (diagnose), og er terminalerklæret.

Sygdommen nødvendiggør ikke på nuværende tidspunkt indlæggelse, hvorfor der ønskes behandling i eget hjem.

Patienten har problemer med ………………………….., og der søges dækning af fysioterapi.

Behandlingsvarighed og -hyppighed aftales med fysioterapeuten.

Det præciseres, at dette er en hastesag.

 

Venlig hilsen