Kræftopfølgning i almen praksis

Bilag 3: Bevilling af psykologbehandling

Eksempel på brev til kommunen vedr. bevilling af psykologbehandling

 

XX Kommune

Adresse

By

 

”Vedr. Lov om Social Service kap. 22, § 122 – Bevilling af psykologbehandling”

 

Vedrørende § 122 bevilling af psykologbehandling til

 

navn, adresse, cpr. nr.

 

Ovennævnte patient lider af (diagnose), og er terminalerklæret.

Sygdommen nødvendiggør ikke på nuværende tidspunkt indlæggelse, hvorfor der ønskes behandling i eget hjem.

Patienten har problemer med ………………………….., og der søges dækning af psykologbehandling.

Behandlingsvarighed og -hyppighed aftales med psykologen.

Det præciseres, at dette er en hastesag.

 

Venlig hilsen