Kræftopfølgning i almen praksis

Kolofon

Kræftopfølgning i almen praksis

Copyright © Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2019
1. udgave, 1. oplag
ISBN (trykt version) 978-87-91244-17-9
ISBN (elektronisk version) 978-87-91244-18-6
Udarbejdet i 2018, tilrettet til trykt i 2019


Manuskrift

 • Bolette Friderichsen, praktiserende læge i Hobro, formand for arbejdsgruppen
 • Anna Weibull, speciallæge i almen medicin, diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007
 • Annika Norsk Jensen, praktiserende læge i Espergærde, ph.d.
 • Helle Skelmose Ibsen, praktiserende læge i Haderslev
 • Mette Kjærgaard Nielsen, læge under speciallægeuddannelse til almen medicin, Grenå, ph.d.


Sekretariat

 • Thomas Birk Kristiansen, lægefaglig konsulent
 • Louise Hørslev, sekretariatsleder
 • Annette Gehrs, webmedarbejder
 • Sanne Bernard, sekretær


Forlagsredaktion

 • Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
 • Jannerup grafisk a/s

Illustrationer
 • Peter Dyrvig, grafiker 


Trykkeri

 • Jannerup Grafisk a/s


Denne vejledning kan bestilles hos:
Månedsskrift for almen praksis (MPL), mpl@mpl.dk
En elektronisk udgave kan hentes på DSAM's hjemmeside.