Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos voksne

Kolofon

Dyspepsi og gastroøsofagealreflukssygdom hos voksne
- udredning og behandling

Copyright © Dansk Selskab for Almen Praksis (DSAM), 2021
2. udgave, 1. oplag 2021
ISBN (trykt): 978-87-91244-23-0
ISBN (elektronisk): 978-87-91244-24-7

Arbejdsgruppens medlemmer Dorte Ejg Jarbøl, professor, praktiserende læge i Kerteminde, formand for arbejdsgruppen
Peter Fentz Haastrup, FYAM, lektor, ph.d.
Hans Christian Kjeldsen, ph.d., praktiserende læge i Grenå
Jane Møller Hansen, overlæge, ph.d., Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, OUH

Sekretariatsbistand
Annette Gehrs, webmedarbejder
Sanne Bernard, sekretær
Anette Sonne Nielsen, chefkonsulent

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Jannerup Grafisk a/s

Illustrationer
Jannerup Grafisk a/s

Trykkeri
Jannerup Grafisk a/s

Denne vejledning kan bestilles hos:
Månedsskrift for almen praksis (MPL), mpl@mpl.dk
En elektronisk udgave kan hentes på DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk