Faglige opdateringer

Ændringer i vejledningen

18. January 2021
COVID-19 Vaccine Moderna®
"Der tilrådes øget beredskab ved tidligere anafylaksi." er tilføjet i sidste pind.
18. January 2021
COVID-19 Vaccine Moderna®
fertile kvinder – "undgå graviditet i to måneder pga. manglende data (ingen konkret mistanke)" ændret til"udsæt vaccination ved graviditet, udsæt 2. dosis vaccine, hvis 1. dosis er givet". "(utilstrækkelig dokumentation vedr. effekt eller sikkerhed)" tilføjet under "Ikke godkendt til".
18. January 2021
COVID-19-vaccinen Comirnaty® (tozinameran)
"Enkelte tilfælde af anafylaktiske reaktioner hos prædisponerede (tidl. anafylaksi). Alle vacciner medfører risiko for anafylaksi, og der tilrådes øget beredskab ved tidligere anafylaksi." ændret til "Efter ibrugtagning er der observeret enkelte tilfælde af anafylaktiske reaktioner hos prædisponerede (tidl. anafylaksi). Der tilrådes øget beredskab ved tidligere anafylaksi."
18. January 2021
COVID-19-vaccinen Comirnaty® (tozinameran)
"(utilstrækkelig dokumentation vedr. effekt eller sikkerhed)" tilføjet under "Ikke godkendt til".
18. January 2021
COVID-19-vaccinen Comirnaty® (tozinameran)
fertile kvinder – "undgå graviditet i 2 mdr. pga. manglende data (ingen konkret mistanke)" ændret til "udsæt vaccination ved graviditet, udsæt 2. dosis vaccine, hvis 1. dosis er givet.
23. December 2020
COVID-19-vaccinen Comirnaty® (tozinameran)
Tidspunkt for hvornår vaccination kan tilbydes er ændret for tidligere eller aktuel bekræftet COVID-19.
8. April 2019
Individuel rådgivning om HPV-vaccination i almen praksis
8-4-2019: Ref. 14 slettet.
8. April 2019
Individuel rådgivning om HPV-vaccination i almen praksis
8-4-19 tekst slettet: "Der findes et forsøg, der bruger saltvand som placebo (14)"