OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Fosterdiagnostik

Kolofon

Information om fosterdiagnostik 
Genetisk rådgivning – Risikovurdering - Misdannelsesskanning

Vejledningen er udarbejdet af
Mette Dahl Sørensen, praktiserende læge
Pia Koefoed, praktiserende læge

For hjælp til kapitlet om genetisk rådgivning takkes professor, overlæge, dr.med. Flemming Skovby. For hjælp til kapitlerne om biokemiske markører, nakkefoldskanning og invasiv undersøgelse takkes professor, overlæge, dr.med. Ann Tabor.

Sekretariatsbistand
Lægelig konsulent, seniorforsker, ph.d. Lars Bjerrum og sekretær Anette Lindblad.

Vejledningen er finansieret af Fagligt Udvalg under Landsoverenskomsten mellem P.L.O. og Amtsrådsforeningen. 

Udgivet af: Dansk selskab for almen medicin i samarbejde med Fonden for Tidsskrift for praktisk lægegerning 
Tegninger: Alice Lodberg Madsen 
Layout og forsidetegning: Falk & musen 
Tryk: Budolfi Tryk, Aalborg 
Oplag: 6.500 
ISBN: 87-91244-02-1 
1. udgave 
1. oplag

© DSAM 2005

Vejledningen kan ses på www.dsam.dk  og bestilles hos Tidsskrift for praktisk lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 3526 6785.