OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Kolofon

Funktionelle lidelser

© Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013

ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4
ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Vejledningen blev sendt i høring i oktober 2011.
Høringsliste findes på www.DSAM.dk.

Manuskript og arbejdsgruppe

 • Marianne Rosendal (formand for arbejdsgruppen), ph.d., seniorforsker, speciallæge i almen medicin
 • Kaj Sparle Christensen, ph.d., seniorforsker, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin
 • Lene Agersnap, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin
 • Per Fink, professor, ph.d., dr.med., forskningsleder, speciallæge i psykiatri
 • Claus Vinther Nielsen, professor, ph.d., socialoverlæge, speciallæge i klinisk socialmedicin/samfundsmedicin

Bidrag fra

 • Anne-Mette Momsen, ph.d., seniorforsker og Helle Jessen Tornemand, socialrådgiver (Patientens sociale relationer og Det socialt-lægelige samarbejde)
 • Charlotte Ulrikka Rask, ph.d., seniorforsker, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri (Funktionelle lidelser hos børn og unge)
 • Jette Ingerslev, overlæge, dr. med., speciallæge i intern medicin og geriatri (Funktionelle lidelser hos ældre patienter)
 • Lise Dyhr, ph.d., seniorforsker, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin (Funktionelle lidelser hos patienter med anden etnisk baggrund end dansk)
 • Gretty M. Mirdal, forskningsprofessor, dr. phil. (Funktionelle lidelser hos patienter med anden etnisk baggrund end dansk)
 • Marianne Kastrup, lic.med., speciallæge i psykiatri (Funktionelle lidelser hos patienter med anden etnisk baggrund end dansk)
 • Bo Stork, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin (bidrag til udformning som repræsentant for FYAM)
 • Helene Sognstrup, bibliotekar, Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Risskov (litteratursøgning)

Fra DSAM har medvirket
Sekretariatsbistand: Tina Malene Pedersen og Tina Louise Olsen

Forlagsredaktion
Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Grafisk tilrettelæggelse
Peter Dyrvig Grafisk Design

Trykkeri
Scanprint

Vejledningen kan bestilles hos Månedsskrift for almen praksis, www.maanedsskriftet.dk eller tlf. 35 26 67 85, og den kan downloades på www.dsam.dk.