OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Bagsiden

Op mod 20-30 % af voksne patienter, som henvender sig til egen læge, har vedvarende symptomer. En del af disse patienter har en egentlig funktionel lidelse med væsentlig påvirkning af funktionsevnen.

Alligevel har funktionelle lidelser ikke været prioriteret i hverken den præ- eller postgraduate uddannelse, og det har medført, at mange sundhedsprofessionelle er autodidakte i mødet med disse patienter.

Hensigten med denne vejledning er at opkvalificere den fremtidige behandling på området, dels ved at give læseren en opdatering på den foreliggende viden om funktionelle lidelser, dels ved at formidle konkrete anbefalinger for udredning, diagnostik og behandling.

Vejledningen henvender sig til praktiserende læger, men kan desuden være nyttig for en bredere kreds, som fx praksispersonale og socialmedicinske fagpersoner. Vejledningen er målrettet primærsektoren og beskriver derfor ikke de specialiserede tilbud, der findes for specifikke funktionelle syndromer og smertetilstande.