OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Bilag 3. Vejledning til Common Mental Disorders Questionnaire (CMDQ)


Download:

funkt-lidelser-cmdq-sum-score.pdf

CMDQ er et spørgeskema, der kan sandsynliggøre belastning eller sygdom indenfor følgende kategorier:

  1. Multiple symptomer/bodily distress syndrom
  2. Sygdomsbekymring/helbredsangst
  3. Nervøsitet/angsttilstand
  4. Tristhed/depression
  5. Alkoholproblemer.

Hvis en score er forhøjet på en eller flere at kategorierne, er det lægens opgave efterfølgende at foretage relevant udredning med henblik på at afklare diagnosen.

Værdier for sensitivitet, specificitet og positive prædiktive værdier for de forskellige skalaer i CMDQ findes sammen med vejledningen på DSAM’s hjemmeside (download filen til her).

CMDQ-spørgeskemaet kan anvendes med følgende formål:

  • Diagnostisk screening
  • Monitorering af patienten før, under og efter behandling (samtaler, medicin)
  • Psykoedukation af patienten. Besvarelsen belyser symptomer, (bekymrende) tanker og følelser, og kan understøtte dialogen med patienten i konsultationen.

Skemaet er gengivet på det laminerede ark om diagnostik og udredning og findes desuden på DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.