OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Bilag 1. Diagnosekoder i ICPC-2-DK

Symptomkoder (01-29) alle kapitler inkl. kapitel P.

A29 Alment symptom IKA kan anvendes, når patienten har flere symptomer eller let-moderat funktionel lidelse uden at opfylde kriterier for somatoform forstyrrelse. Man kan vælge at specificere diagnosen ved at bruge ICD-teksten “medicinsk uforklarede symptomer”.

P75 Somatoform forstyrrelse anvendes, når kriterierne er opfyldt: Somatoform forstyrrelse er karakteriseret ved optagethed af og tilbagevendende præsentation af somatiske symptomer og klager sammen med stadige anmodninger om lægelig undersøgelse trods gentagne negative fund og forsikringer fra læger. Diagnosen kræver, at der gennem en periode af mindst 1 års varighed er præsenteret multiple, tilbagevendende og ofte skiftende somatiske symptomer for lægen. Diagnosen hypokondri kræver, at der gennem en periode af mindst 1 års varighed er konstateret en vedvarende optagethed af enten det legemlige udseende eller af muligheden for at lide af en alvorlig sygdom sammen med vedvarende somatiske klager, og dette trods gentagne normale fund og forsikringer fra læger.

Man kan specificere denne diagnose ved brug af ICD-teksten i:

  • somatoform tilstand uden specifikation
  • dissociativ tilstand eller forstyrrelse uden specifikation
  • hypokonder tilstand/helbredsangst
  • somatiseringstilstand
  • somatoform autonom dysfunktion
  • udifferentieret somatoform tilstand.

Hertil kommer koder for funktionelle syndromer i andre organkapitler (fx D93 Colon irritabile).