OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Funktionelle lidelser

Litteratursøgning

Den anførte søgning er lavet på voksne, men gentaget i 2011 på 0-18-årige til brug for kapitlet om børn og unge.
  

Databaser

Der er søgt litteratur i Pubmed, Embase, PsycInfo, Cinahl og Cochrane Databse of Systematic Reviews i juni 2010.
  

Søgestrenge

Følgende søgestrenge er anvendt i Pubmed og efterfølgende tilpasset de øvrige databser.

Almen praksis: ((generalist OR generalists OR "general practitioner" OR "general practitioners" OR "practitioner, general" OR "practitioners, general" OR "primary care physician" OR "primary care physicians" OR GP OR GPs OR "family medicine" OR "family doctor" OR "family doctors" OR "family nurse" OR "family nurses" OR "family health" OR "community medicine" OR "community doctor" OR "community doctors" OR "community physician" OR "community nurses" OR "community health" OR "general practice" OR "family practice" OR "nurse practice" OR "family practitioner" OR "nurse practitioner" OR "primary care" OR "primary healthcare" OR "primary health care" OR "primary health service" OR "primary health services" OR homecare OR "community care")) OR (primary care OR family physician OR outpatient OR family practice OR nurse practitioners)

Funktionelle lidelser: ((((IBS OR CFS OR "atypical chest pain" OR syndrome-X OR "nonspecific chest pain" OR "non specific chest pain" OR "non cardiac chest pain" OR "noncardiac chest pain" OR "non cardiac pain" OR "noncardiac pain" OR "chronic fatigue" OR "fatigue syndrome" OR "post viral fatigue" OR "myalgic encephalitis" OR encephalitis myalgic OR "chronic lyme disease" OR "non specific headache" OR "nonspecific headache" OR "functional headache" OR "whiplash associated disorder" OR "whiplash associated disorders" OR "post whiplash syndrome" OR "chronic whiplash syndrome" OR Trichotillomania OR "psychogenic excoriation" OR "neurotic excoriation" OR "compulsive skin picking" OR dermatotillomania OR "acne excoriee" OR "burning Mouth Syndrome" OR "globus syndrome" OR dysmorphophobia OR "body dysmorphic" OR "phantom pain" OR "repetitive strain injury" OR "temporomandibular dysfunction" OR "temporomandibular joint dysfunction" OR "temporomandibular joint disorder" OR "atypical facial pain" OR "chronic pelvic pain syndrome" OR "pelvic pain" OR "chronic low back pain" OR chronic benign pain disorder OR "chronic pain" OR "chronic benign pain syndrome" OR "chronic widespread pain" OR "functional dyspepsia" OR "non-ulcer dyspepsia" OR "recurrent abdominal pain" OR "functional abdominal pain" OR "functional gastrointestinal disorder" OR "functional gastrointestinal disorders" OR "premenstrual syndrome" OR "Gulf Syndrome" OR "interstitial cystitis" OR "hyperventilation syndrome" OR pseudoseizure* OR pseudo-epileptic seizure OR pseudo epileptic seizure OR pseudo-epileptic seizures OR pseudo epileptic seizures OR "pseudo-epileptic seizures" OR "electricity hypersensitivity" OR infrasound hypersensitivity OR "sick building syndrome" OR vulvodynia OR patellofemoral pain syndrome OR functional headache OR functional dyspepsia OR non-ulcer dyspepsia OR "stomach ache" OR "stomach aches" OR "painful bladder syndrome" OR "urethral syndrome" OR "cardiac neurosis" OR "cardiac neuroses" OR "effort syndrome" OR "post-whiplash syndrome" OR "postwhiplash syndrome" OR "post-viral fatigue" OR "postviral fatigue" OR "non-specific symptom" OR "non-specific symptoms" OR "non-specific complaint" OR "non-specific complaints" OR "non-specific chest pain" OR "non-cardiac chest pain" OR "non-cardiac pain" OR "non-specific headache" OR "Briquet's syndrome" OR "headache disorder" OR "headache disorders" OR psychalgia OR psychoseizure OR psychoseizures)) OR (Somatoform OR psychosomatic OR hypochondria OR hypochondriac OR hypochondriacs OR health anxiety OR somatization OR somatisation OR psychogen*)) OR (somatoform disorder OR psychosomatic medicine OR psychophysiologic disorder OR hypochondriasis OR conversion disorder OR hypersensitivity OR dissociative disorders OR neurosis OR neurasthenia OR fibromyalgia OR chronic fatigue syndrome OR phantom Limb OR irritable bowel syndrome OR multiple chemical sensitivity OR tension headache OR tinnitus OR dizziness OR whiplash Injuries OR "chest pain/psychology"[MESH] OR Colonic Diseases, Functional OR Neurocirculatory Asthenia OR Cystitis, Interstitial)) OR (MUS OR MUPS OR unexplained symptom OR unexplained symptoms OR unexplained complaint OR unexplained complaints OR unexplained problem OR unexplained problems OR "unexplained disease" OR "unexplained diseases" OR "unexplained illness" OR "unexplained illnesses" OR "unexplained disorder" OR "unexplained disorders" OR "nonspecific symptom" OR "nonspecific symptoms" OR "non specific symptom" OR "non specific symptoms" OR "nonspecific complaint" OR "nonspecific complaints" OR "non specific complaint" OR "non specific complaints" OR "functional somatic syndrome" OR "functional somatic syndromes" OR "functional somatic symptom" OR "functional somatic symptoms" OR "functional syndrome" OR "functional syndromes" OR "functional disorder" OR "functional disorders" OR "functional disease" OR "functional diseases" OR "functional complaint" OR "functional complaints" OR "functional somatic complaint" OR "functional somatic complaints" OR medically unexplained OR unexplained disease* OR unexplained illness* OR nonspecific symptom* OR non specific symptom* OR nonspecific complaint* OR non specific complaint* OR functional somatic syndrome* OR functional somatic symptom* OR functional syndrome* OR functional disorder* OR functional disease* OR functional complaint* OR functional somatic complaint* OR functional problem*)

Diagnose: "Diagnosis"[Mesh]

Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Differentialdiagnose: "Diagnosis, Differential"[Mesh] OR "Comorbidity"[Mesh] OR "Diagnosis Differential" OR "Comorbidity"

Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Prognose: "prognosis" OR "course" OR "longitudinal" OR "duration" OR "longterm outcome" OR "symptom severity"[Title] AND "Prognosis"[Mesh]

Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Sygeliggørelse: "iatrogenic disease" OR "medicalisation" OR "medicalization" OR "sick role" OR "watchful" OR "waiting" OR "alarm" OR "signals" OR "over treatment" OR "overuse" OR "overutilization" OR "polysurgery" OR "harm" OR "damage"

Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Behandling: therapeutics OR therapy OR treatment OR handling OR reattribution OR treat OR handle OR cure

Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Læge-patient: "Physician-Patient Relations"[Mesh] OR "therapeutic alliance" OR "Physician Patient Relationship" OR "physician patient interaction" OR" physician patient communication"

Limits: All Adult: 19+ years, published in the last 10 years

Sociale relationer: "Social Support"[Mesh] OR "Social Support" OR "social network" OR "social networks" OR "social intergration" OR "social isolation" OR "social participation" OR "social ties"

Limits: All Adult: 19+ years, published in the last 10 year